EFOP-1.4.4-17 - BARI SHEJ - NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése” 2019. 01. 06., Vasárnap, 15:40

EFOP-1.4.4-17 - BARI SHEJ - NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a „ BARI SHEJ - NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése” című (EFOP-1.4.4-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

Módosult a felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei című pontja

Eredeti szövegrész:
4.    ESZA kérdőív és kitöltési útmutató

Módosított szövegrész:
4.    Kitöltési útmutató az ESZA kérdőívhez

13.    ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
14.    ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-144-17-bari-shej-nagylny-ft-mr

up