EFOP-1.4.3-16 - „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása” 2019. 01. 06., Vasárnap, 16:09

EFOP-1.4.3-16 - „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása” című (EFOP-1.4.3-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

Módosított szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

II. A Felhívás indokoltsága és célja

Eredeti szöveg:

Illeszkedik továbbá a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. (MNTFS II) Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz.

 

 

 

Módosított szöveg:

Illeszkedik továbbá a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (a továbbiakban: MNTFS II) Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz.

 

III. 1.2. a rendelkezésre álló forrás

Eredeti szöveg: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 5,5 milliárd Ft.

Módosított szöveg:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

5.500.000.000 Ft.

 

IV. 1.3 A támogatás háttere

Eredeti szöveg:

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében az Emberi

Erőforrás Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1011/2016. (I. 20.) és 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

Módosított szöveg:

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében az Emberi Erőforrás Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

V. 3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

Eredeti szöveg:

 

 A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében. A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. 

(…)

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történik. A Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében a szakmai vezető a Gyerekház vezetője, akinek rendelkeznie kell a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott alábbi képesítések valamelyikével: 

 

 1. felsőfokú pedagógiai végzettség, 
 2. felsőfokú egészségügyi végzettség, 
 3. pszichológusi végzettség,  
 4. szociálpedagógiai végzettség, 
 5. a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 2.B) pontjában a bölcsőde magasabb vezetőjére meghatározott képesítési előírások valamelyike, 
 6. egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalat. 

A „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén a szakmai vezető a szolgáltatás valamelyik felsőfokú végzettségű szakembere, akinek vagy a Gyerekház szakmai vezetőjével kapcsolatos elvárásoknak kell megfelelnie, vagy szociális, illetve pedagógiai felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

(…)

Egy felsőfokú és egy középfokú végzettségű szakember alkalmazása szükséges (a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján), javasolt harmadik, a helyi hátrányos helyzetű / roma lakosok közül bevont legalább alapfokú végzettségű munkatárs alkalmazása.

 „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport 

 

2 fő felsőfokú végzettségű szakember alkalmazása szükséges, akik közül az egyik kisgyerekkori szakember (lásd a Biztos Kezdet Gyerekház vezetőjével kapcsolatos elvárások), a másik szociális vagy pedagógiai felsőfokú végzettségű szakember, valamint 1 fő közép-vagy alapfokú végzettségű, helyi segítő munkatárs, lehetőleg a helyi hátrányos helyzetű/ roma lakosok közül.

 

(…)

 

Szakmai elvárások: 

 

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport: 

 

A személyi és infrastrukturális feltételeket a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet Gyerekházakra vonatkozó szabályai szerint kell kialakítani. Az infrastrukturális feltételek kialakítását a „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című EFOP 2.1.2-16 számú ERFA konstrukció támogatja. 

 

 

 

A szolgáltatás működését legkésőbb a projekt megvalósításának kezdetét követő 6. hónapon belül biztosítani kell. A szolgáltatás ideiglenes helyszínen is elindulhat. Ideiglenes helyszínnek számít minden olyan helyszín, ami alkalmas 3 éves vagy fiatalabb gyermekek és szüleik fogadására, továbbá, biztosítja az alapvető infrastruktuális feltételeket (foglalkoztató szoba, mosdó, külön bejárat, szeparált udvar stb.) -, és nem igényel a Felhívás belső korlátozását meghaladó forrást igénylő beruházást, míg az EFOP 2.1.2-16 keretében kialakításra kerülő végleges helyszínen el nem indul a szolgáltatás (pl. óvodai csoport szoba, művelődési ház, IKSZT8). Jelen felhívás keretében a tevékenység megkezdéséhez szükséges ideiglenes helyszín kialakítása és annak fejlesztése a megítélt támogatás 5%-nak erejéig lehetséges. 

 

A szolgáltatás minden munkanap nyitva tart legalább 8:00-l3:00 óráig.

 

(…)

 

Beszámolási kötelezettség 

 

A projekt szakmai, pénzügyi megvalósításáról, a végrehajtás aktuális állásáról a projektgazdának évente szakmai beszámolót kell tartania az EMMI illetékes szervezeti egységei részére a szervezeti egységek által kért formában, a Gyerekesély Bizottság által jóváhagyva. Ezen túlmenően az irányító hatóság kezdeményezheti további szakmai beszámoló megtartását is.

 

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása

 

A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, amelyeknek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát.

Módosított szöveg:

 A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében. A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

(…)

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében a szakmai vezető egyben a Gyerekház vezetője, akinek rendelkeznie kell a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott alábbi képesítések valamelyikével:

 1. felsőfokú pedagógiai végzettség,
 2. felsőfokú egészségügyi végzettség,
 3. pszichológusi végzettség,
 4. szociálpedagógiai végzettség,
 5. a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 2.B) és 2.C) pontjában az önálló bölcsőde, a bölcsőde magasabb vezetőjére meghatározott képesítési előírások valamelyike,
 6. egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalat.
 7. A Biztos Kezdet Gyerekházban nem vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek rendelkeznie kell a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.1. pontjában a kisgyermeknevelő munkakörnél meghatározott képesítések valamelyikével.

Mind a vezető, mind a munkatárs esetében alkalmazható olyan személy, akinél a szükséges szakképesítés megszerzése folyamatban van.

A „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén a szakmai vezetőnek, a Gyerekház szakmai vezetőjével kapcsolatos elvárásoknak kell megfelelnie, vagy szociális, vagy pedagógiai felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

 (…)

Egy felsőfokú és egy középfokú végzettségű szakember alkalmazása szükséges (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján), javasolt harmadik, a helyi hátrányos helyzetű / roma lakosok közül bevont legalább alapfokú végzettségű munkatárs alkalmazása.

 

„Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport 

 • 1 fő felsőfokú végzettségű szakember alkalmazása szükséges, aki vagy  kisgyerekkori szakember (lásd a Biztos Kezdet Gyerekház vezetőjével kapcsolatos elvárások) vagy  szociális vagy pedagógiai felsőfokú végzettségű szakember, valamint 
 • 1 fő „Jó kis hely” munkatárs teljes munkaidőben, legalább középfokú végzettséggel rendelkezik,  javasolt, hogy a projekt időszak alatt kezdjen meg egy szociális/pedagógiai/egészségügyi/vagy kisgyerekkori (azon  a területen, ahol  nem rendelkezik végzettséggel  a Jó Kis Hely vezetője) OKJ szerinti szakképzést.   
 • 1 fő, helyi segítő munkatárs, lehetőleg a helyi hátrányos helyzetű/ roma lakosok közül. 

 

(…)

 

 

Szakmai elvárások:

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport:

A személyi és infrastrukturális feltételeket a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet Gyerekházakra vonatkozó szabályai szerint kell kialakítani. Az infrastrukturális feltételek kialakítását a „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című EFOP 2.1.2-16 számú ERFA konstrukció támogatja.

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés hiányában kizárólag a szolgáltatás nyújtását előkészítő tevékenységek végezhetőek (pl.: célcsoport bevonása, családok tájékoztatása és megismertetése a programmal, együttműködő partnerek bevonása, eszközök beszerzése).

 

 A szolgáltatás működését legkésőbb a projekt megvalósításának kezdetét követő 6. hónapon belül biztosítani kell, a fenntartónak, legkésőbb ekkor kezdeményeznie kell a szolgáltatás bejegyzését a területileg illetékes kormányhivatalnál. A szolgáltatás ideiglenes bejegyzése (működési engedélye) az ideiglenes helyszínre is kiadható az erre vonatkozóan előírtak teljesülése esetén. 

 A szolgáltatás ideiglenes helyszínen is elindulhat. Ideiglenes helyszínnek számít minden olyan helyszín, ami alkalmas 3 éves vagy fiatalabb gyermekek és szüleik fogadására, továbbá, biztosítja az alapvető infrastruktuális feltételeket (foglalkoztató szoba, mosdó, külön bejárat, szeparált udvar) -, és nem igényel a Felhívás belső korlátozását meghaladó forrást igénylő beruházást, míg az EFOP-2.1.2-16 keretében kialakításra kerülő végleges helyszínen el nem indul a szolgáltatás (pl. óvodai csoport szoba, művelődési ház, IKSZT[1]). Jelen felhívás keretében a tevékenység megkezdéséhez szükséges ideiglenes helyszín kialakítása és annak fejlesztése a megítélt támogatás 5%nak erejéig lehetséges.

A gyerekház nyitva tartásának havi átlagban el kell érnie munkanaponként a hat órát, azzal, hogy a Biztos Kezdet Gyerekháznak minden munkanapon 8 és 12 óra között nyitva kell tartania. A zárva tartásra vonatkozóan a a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint kell eljárni. 

 (…)

Beszámolási kötelezettség

A projekt szakmai, pénzügyi megvalósításáról, a végrehajtás aktuális állásáról a projektgazdának évente szakmai beszámolót kell tartania az EMMI illetékes szervezeti egységei részére a szervezeti egységek által kért formában. Ezen túlmenően az irányító hatóság kezdeményezheti további szakmai beszámoló megtartását is.

 

 

 

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása

A Kedvezményezettnek lehetősége van a projekt megvalósításához elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, és a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak

 

VI. 3.4.1.2 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével

kapcsolatos elvárások

Új szöveg:

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

 

 

 

VII. 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

 

Új szöveg:

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

IV. 3.7.1 Indikátorok

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

 

Indikátor neve  

Alap  

Mértékegység  

Típusa  

Célérték  

Azonosító  

Célérték elérésének időpontja  

Mutató forrása  

25 éven aluli résztvevők száma 

ESZA 

fő 

Közös kimeneti 

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenység csoport esetében: 7  Kistelepülési komplex gyermekprog ramok tevékenység csoport esetében: 10 

CO06 

projekt

fizikai befejezése 

Dokumentá

ciós rendszer, jelenléti ívek, forgalmi naplók 

 

Indikátor magyarázata: 

 

25 éven aluli résztvevők száma: A résztvevő kora a születési év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül meghatározásra. 

 

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport:  

Biztos Kezdet gyerekház esetén a rendszeres igénybe vételt jelent, amely során legalább heti két alkalommal (havi szinten a munkanapok 40%-ban) megjelenik a gyerek és szülője a Gyerekházban

 

Módosított szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

 Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a támogatást igénylő - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

 

Indikátor megneve zése

Mértékegység

Típusa 1

 

Célérték

Azonosító

Célérték elérésének időpontja

 Mutató forrása

Indikátor megneve zése

Mértékegység

Típusa 1

 

Célérték

Azonosító

Célérték elérésének időpontja

 Mutató forrása

25 éven aluliak

Közös kimene

ti

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében: 7 Kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében: 10

CO06

 

projekt

fizikai

befejezése

Együttműködési megállapodás, jelenléti ív,

forgalmi napló.

Dokumentációs endszer

 

Indikátor definíciója:

A résztvevő kora a születési év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül meghatározásra.

 

Számítási mód:

A támogatott műveletek keretében részt vevő 25 éven aluli személyek száma összesítve.

Egy személy egynek számítandó függetlenül attól, hogy hány támogatott műveletben vett részt.

 

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport: 

Biztos Kezdet Gyerekház esetén a rendszeres igénybe vételt jelent, amely során legalább az adott hónap nyitvatartási napjainak harminc százalékában (végleges működési engedély birtokában pedig a 15/1998. (IV. 30) NM rendeletben foglaltak szerinti arányban) megjelenik a 0-3 éves korú gyermek és szülője a Gyerekházban. A gyermeket születésétől kezdve annak az évnek az augusztus 31. napjáig lehet a Biztos Kezdet Gyerekház rendszeres igénybe vevőjeként beszámítani, amelyben a harmadik életévét betölti. 

A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gyermekek legalább felének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek kell lennie, azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek legalább felének egyúttal hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek is kell minősülnie.

Az indikátorok teljesítése attól az időponttól kötelező, amikortól a gyerekház végleges szolgáltatási bejegyzéssel rendelkezik.

 

 

VIII. 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló Felhívások esetén

 

Új szöveg:

A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa. 

Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a projektgazdának.

 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. Az EFOP-1.4.3-16 kódszámú Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében azon 25 éven aluli célcsoporttagok tekinthetőek ESZA Résztvevőknek, akik az alábbiak szerint vesznek részt a projektben, azaz az indikátor teljesítése során figyelembe vételre kerülnek:

 • Biztos Kezdet Gyerekház esetén (legalább az adott hónap nyitvatartási napjainak negyven százalékában megjelenik a gyerek és szülője a Gyerekházban. 
 • „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén a programokon, szolgáltatásokon folyamat jellegűen legalább 5 alkalommal részt vesz.

Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

 

Eredeti szöveg:

A személyes és különleges adatokat a Kedvezményezett bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel.  

 

 

 

Módosított szöveg:

A személyes és különleges adatokat – a célcsoport tagok hozzájárulásával - a Projektgazda bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel.

 

 

 

 

 

IX. 3.8. Fenntartási kötelezettség

Eredeti szöveg:

A támogatást igénylő a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja:

(…)

 

Módosított szöveg:

A támogatást igénylő a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja:

(…)

X. 5.3. A Támogatás mértéke, összege

Eredeti szöveg:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében: 1000 – 4000 lakos közötti, több mint 50 % rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 35 millió Ft, maximum 40 millió Ft;

„Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében: 1000 lakos alatti nem csökkenő gyerekszámú, több mint 50 % rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 40 millió Ft, maximum 44 millió Ft.

 

Módosított szöveg:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében: 1000 – 4000 lakos közötti, több mint 50 % rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 35.000.000 Ft, maximum

40.000.000 Ft;

„Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében: 1000 lakos alatti nem csökkenő gyerekszámú, több mint 50 % rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 40.000.000 Ft, maximum 44.000.000 Ft.

 

XI. 5.4. Előleg igénylése

Új szöveg:

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 

 

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
 2. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben 
 • a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
 • megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

 

2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének szükségességét megalapozottan indokolja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

Időközi kifizetés benyújtása 

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

 

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

Szállítói előleg:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

 

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

Törölt szöveg:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 

 1. 50 %-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint, 
 2. 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett 

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy  bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot. 

 

 

 

Az előleg igénylésének feltételei: 

 • a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, 
 • ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását, 
 • az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő, 
 • a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést. 

 

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető. 

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető. 

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni. 

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

 

XII. 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Eredeti szöveg:

Standard kiválasztási rendben: az 500 ezer Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

(…)

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 500.000 Ft.

 

Módosított szöveg:

Standard kiválasztási rendben: az 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 (…)

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 2.000.000 Ft.

 

Új szöveg:

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

 Nem független az az ajánlattevő, 

 1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
 2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 3. ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

                 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség: 

 

(…)

3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. 

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

 

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

 

 

 

 

XIII. 8. A Felhívás szakmai mellékletei:

Új melléklet:

 

 1. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 2. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 1. Együttműködési megállapodás
 2. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 3. Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő     kérdőívéhez

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR)  rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-143-16-j-kis-hely-biztos-kezdet-gyerekhzak-s-kisteleplsi-komplex-gyermekprogramok-tmogatsa

 
up