EFOP-1.4.1-15 - „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” 2019. 01. 06., Vasárnap, 15:50

EFOP-1.4.1-15 - „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” című (EFOP-1.4.1-15 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

I.

Eredeti szöveg:

Magyarország Kormányának felhívása a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH), a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI), a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: MMSZ), és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: MTA TK) konzorciuma számára a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozását, a gyermekek esélyeinek növelését célzó helyi és térségi projektek szakmai és módszertani támogatása érdekében.

 

(…)

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekszegénység visszaszorítását, megelőzését és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők számának csökkentését. Ehhez a gyermekek esélyegyenlőségének javítására, és a gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és szolgáltatások fejlesztésére van szükség, melyet a Kormány a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és társadalmi felzárkózási feladatköréből adódóan az országos illetékességgel rendelkező NRSZH, a területi felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó TKKI, a család-és gyermekvédelem terén közfeladatokat és azokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységet ellátó MMSZ, valamint a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén elméleti, empirikus és összehasonlító jellegű alap- és alkalmazott kutatásokat folytató MTA TK konzorciumának együttműködésével tervez megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

(…)

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 

 • a benyújtott támogatási kérelemről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt, 
 • a felhívás feltételeinek megfelelő projektet legfeljebb 3 milliárd Ft támogatásban részesíti, 
 • az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a projekt elszámolható költségei legfeljebb 25%-ának, civil szervezet és egyházi jogi személy kedvezményezett esetén 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 300 millió Ft előleget biztosít. 
 • a közösségi tervezés és a stratégiai gondolkodás elterjesztéséhez, megerősítéséhez, az attitűd- és szemléletformáláshoz a hátrányos helyzetű gyermekek1 esélyegyenlőségét előmozdító területi alapú programok tervezése és hatékony megvalósítása érdekében,
 • a szakemberek tudásának célzott bővítéséhez a hátrányos helyzetű családokkal, gyerekekkel való munkájuk támogatása érdekében,
 • az EFOP keretében megvalósuló, célzottan a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló pályázatos projektek sikeres megvalósításához azok szakmaimódszertani támogatásával,
 • az ágazati érdekek összehangolásához, a szakmai és szakmaközi együttműködések előmozdításához, gyakorlatorientált szakmai eszközök kidolgozásához, továbbfejlesztéséhez és alkalmazásához a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása és a gyermekek esélyeinek növelése érdekében,
 • prevenciót erősítő reform megvalósításához a szociális-gyermekjóléti területen.  

 

(…)

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!  

 

 

 

Módosított szöveg:

 

Magyarország Kormányának felhívása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF),a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: MMSZ), és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: MTA TK) konzorciuma számára a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozását, a gyermekek esélyeinek növelését célzó helyi és térségi projektek szakmai és módszertani támogatása érdekében.

 

(…)

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekszegénység visszaszorítását, megelőzését és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők számának csökkentését. Ehhez a gyermekek esélyegyenlőségének javítására, és a gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és szolgáltatások fejlesztésére van szükség, melyet a Kormány a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és társadalmi felzárkózási feladatköréből adódóan az országos illetékességgel rendelkező SZGYF, a család-és gyermekvédelem terén közfeladatokat és azokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységet ellátó MMSZ, valamint a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén elméleti, empirikus és összehasonlító jellegű alap- és alkalmazott kutatásokat folytató MTA TK konzorciumának együttműködésével tervez megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. (…)

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 

 • a felhívás feltételeinek megfelelő projektet legfeljebb 4.540.000.000 Ft támogatásban részesíti,

 

 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:

 

 • a közösségi tervezés és a stratégiai gondolkodás elterjesztéséhez, megerősítéséhez, az attitűd- és szemléletformáláshoz a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségét előmozdító területi alapú programok tervezése és hatékony megvalósítása érdekében,

 

 • a szakemberek tudásának célzott bővítéséhez a hátrányos helyzetű családokkal, gyerekekkel való munkájuk támogatása érdekében,
 • az EFOP keretében megvalósuló, célzottan a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló pályázatos projektek sikeres megvalósításához azok szakmai-módszertani támogatásával,

 

 • az ágazati érdekek összehangolásához, a szakmai és szakmaközi együttműködések előmozdításához, gyakorlatorientált szakmai eszközök kidolgozásához, továbbfejlesztéséhez és alkalmazásához a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása és a gyermekek esélyeinek növelése érdekében,

 

 • prevenciót erősítő reform megvalósításához a szociális-gyermekjóléti területen,

 

 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

(…)

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!  

 

 

II. 1.1 A Felhívás indokoltsága és célja 

 

Törölt szöveg:

 

(…)

 

A kiemelt projekt által kísért helyi projektek száma megduplázódik a 2007-2013 közötti időszakhoz képest: míg a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projektek összesen 135 helyi projektet támogatott, addig jelen projekt a tervek szerint már több mint 240 helyi projekt és szolgáltatás szakmai támogatását biztosítja. A szegény családokban élő gyermekek felzárkózását célzó komplex programok a jövőben is egységes és folyamatos, erősen gyakorlatorientált, helyi jelenlétet biztosító szakmai támogatást igényelnek, hogy olyan szemlélet alakuljon ki a helyi projektek szintjén, amely egyrészről növeli a gyermekeket nevelő családok öngondoskodási erejét, a szülői biztonságot, másrészről valódi együttműködést alakít ki a gyermekekkel foglalkozó helyi szereplők (szakemberek és döntéshozók, civil, egyházi és állami, önkormányzati szervezetek) között. 

 

Új szöveg:

 

(…)

 

Az EFOP-1.4.1-15 felhívás által kísért helyi projektek száma csaknem megduplázódott a 2007-2013 közötti időszakhoz képest: míg a TÁMOP-5.2.1 kiemelt projekt összesen 135 helyi projektet támogatott, addig a folytatását jelentő EFOP-1.4.1-15 projekt már több mint 240 helyi projekt és szolgáltatás szakmai támogatását biztosítja. 

 

A szegény családokban élő gyermekek felzárkózását célzó komplex programok a jövőben is egységes és folyamatos, erősen gyakorlatorientált, helyi jelenlétet biztosító szakmai támogatást igényelnek, hogy olyan szemlélet alakuljon ki a helyi projektek szintjén, amely egyrészről növeli a gyermekeket nevelő családok öngondoskodási erejét, a szülői biztonságot, másrészről valódi együttműködést alakít ki a gyermekekkel foglalkozó helyi szereplők (szakemberek és döntéshozók, civil, egyházi és állami, önkormányzati szervezetek) között.

 

(…)

 

A kiemelt projekt további célja, hogy a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező 5 járásban megvalósuló EFOP 1.5.1-17 Végtelen lehetőség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása című konstrukció programjainak szakmai-módszertani támogatást nyújtson, valamint folyamatkövetés és értékelés keretében az ellátórendszer, és a szakember képzés számára olyan javaslatokat dolgozzon ki az érintett 5 járásban lezajló programok tapasztalatai alapján, amelyek segítik a szakpolitikát a legrosszabb helyzetben élők felzárkózására alkalmasabb intézkedések meghozásában.

 

(…)

 

A konstrukció illeszkedik a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 3.5 Területi hátrányok részéhez:

 

„A helyi szükségletekhez jobban igazodó, és a helyi társadalmat aktívabban bevonó célzott és komplex felzárkózási programok szükségesek egyrészt a leszakadó félben lévő, illetve tartósan rászoruló településeken, valamint az LHH program tapasztalatai alapján és megújításával a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben.” 

 

továbbá a 7.2 Területi egyenlőtlenségek részéhez:

„Másrészt folyamatos szakmai jelenlétet kell biztosítani azokon a szegénységtől sújtott településeken, ahol a hátrányok olyan mértékben halmozódtak fel az évtizedek során, hogy a helyi közösségek önerő, szaktudás és információ hiányában csak kívülről bevitt fejlesztő munkával, komplex programokkal mozdíthatóak meg. Erre a szakmai jelenlétre építhetőek a későbbiekben nem csak a szolgáltatások, hanem a helyi gazdaságfejlesztés, a közösségi gazdálkodás keretei is.”

 

(…)

 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban, a magyar Partnerségi Megállapodásban is jelentős hangsúlyt kap az elmaradott térségek fejlesztése a területi felzárkózás érdekében. 

 

A 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat kimondja, hogy a 2014-2020 közötti európai uniós források felosztásakor „minden operatív programban szükséges érvényesíteni a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásának szempontját”.

 

(…)

 

A konstrukció az EFOP 1.5 „Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai” c. intézkedéséhez is illeszkedik: 

 

Ez az intézkedés az integrált megközelítés alkalmazásával kívánja biztosítani a fejlesztendő járásokat célzó programok megvalósítását.

 

 

III. 1.2 A rendelkezésre álló forrás Eredeti szöveg:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db.

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

Módosított szöveg:

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 4.540.000.000 Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db.

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

IV. 1.3. A támogatás háttere Eredeti szöveg: 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évi fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1210/2015. (IV. 10.) Kormány határozat jóváhagyta az EFOP1.4.1 „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” című felhívás megvalósítását. 

 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg.

 

Módosított szöveg:

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évi fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1210/2015. (IV. 10.) Kormány határozat jóváhagyta az EFOP1.4.1 „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” című felhívás megvalósítását, továbbá az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) jóváhagyta az EFOP-1.4.1-17 „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása, valamint járási felzárkózási fejlesztések szakmai támogatása” című felhívás megvalósítását.

 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi

Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) Korm. kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

V. 3. A projektekkel kapcsolatos elvárások Eredeti szöveg:

3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek kötelezőek és támogathatóak: 

 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS  

 1. A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése 
 2. Közbeszerzések előkészítése, feltételes közbeszerzések lebonyolítása. 

 

 1. PROJEKTMENEDZSMENT  

 

Részletes előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

 

 1. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA  

 

 

Szakmai tevékenységek 

 

 • A projekt- és programcélokkal kapcsolatos, a 2007-2013 időszakban működő gyerekesély projektekben2 elkészített Gyerekesély stratégia és Cselekvési Terv felülvizsgálatának és megvalósításának, valamint új belépők esetén ezek elkészítésének támogatása. 
 • A 2007-2013 időszakban működő gyerekesély projektekben elkészített Kistérségi Tükör aktualizálásának, valamint új belépők esetén ezek elkészítésének támogatása. 
 • A helyi projektek leendő megvalósítóinak megkeresése, az érintettek érzékenyítése és közös megegyezés esetén a projektek integratív szemléletű szakmai előkészítésének támogatása, közreműködés a benyújtandó támogatási kérelmek és mellékleteik elkészítésében, 
 • A közösségi tervezés, közösségfejlesztés módszereinek alkalmazása és megszilárdítása. 
 • Gyakorlatorientált szakmai/módszertani támogatás nyújtása 2014-2020 között uniós források felhasználásával megvalósuló, Támogató által megjelölt integrált térségi gyermek programok és a hátrányos helyzetű kistelepülések komplex gyerekcélú fejlesztései számára. 
 • A 2007-2013 időszakban az EU-s forrásokból, valamint a Norvég Alap forrásaiból létesített és az EFOP keretében, a 2014-2020-as forrásokból megvalósuló Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai és módszertani támogatása. 
 • A helyi projekteket megvalósító szakemberek és együttműködő partnereik számára a 2007-2013-as programozási időszakban megjelent TÁMOP-5.2.1 elődprojektben kidolgozott, a helyi projektek hatékonyságát növelő képzések, továbbképzések felülvizsgálata, minősítése, indokolt esetben továbbfejlesztése, lebonyolítása. 
 • A helyi projekteket megvalósító szakemberek számára a helyi projektek hatékonyságát növelő innovatív, új képzések, továbbképzések kidolgozása, jogszabályi előírásoknak megfelelő minősítése, lebonyolítása. 
 • Szakmai és szakmaközi, valamint közösségi hálózatok építésének, továbbfejlesztésének támogatása. 
 • A projekt tevékenységeihez és céljaihoz illeszkedő helyi, regionális és országos szakmai rendezvények, konferenciák, workshopok lebonyolítása, jó gyakorlat(ok) átadása. 
 • Szupervízió a kiemelt projekt szakemberei számára és szervezetfejlesztés biztosítása a megvalósító szervezetek, a Gyerekesély Iroda valamint a helyi

                                                          

2 A három körben kiírásra került TÁMOP 5.2.3, mely 23 hátrányos helyzetű kistérségben komplex beavatkozásokat valósított meg, továbbá a Biztos Kezdet Gyerekházak létesítésére irányuló  TÁMOP 5.2.2., TÁMOP 5.2.3. és TÁMOP 5.1.1. konstrukciók alapján valósultak meg  a gyerekesély projektek.

2 Helyi projektek: 2014-2020 között EFOP keretében megvalósuló integrált térségi gyermek programok és a hátrányos helyzetű kistelepülések komplex gyerekcélú fejlesztéseit megvalósító, projektek.

szolgáltatások (pl. iskola. óvoda, védőnői szolgálat, civil szervezet, nemzetiségi önkormányzat) számára. 

 • Szakemberek mentálhigiénés támogatása és folyamattámogatás (szakmai tanácsadás, szakmai koordináció, mentorálás) biztosítása a helyi projektek számára. 
 • Szemléletváltásra irányuló, nyitott, tanuló szervezeti modell népszerűsítése és alkalmazásának, bevezetésének támogatása a helyi szakemberek és szervezetek körében. 
 • A helyi projektek szakmai nyomon követése, monitoring adatok gyűjtése, szakmai elemzése, időközi és záró értékelése. 
 • Hatásvizsgálatok, kutatások, elemzések megvalósítása a helyi projektek eredményességére, hatásosságára és fenntarthatóságára fókuszálva. 
 • Együttműködés az egyéb esélyteremtő projektekkel és a hasonló helyi együttműködések generálása a szinergikus hatások kihasználása érdekében. 
 • Ágazatközi együttműködések kialakítása révén az érintett ágazatok összehangolt részvételének segítése a helyi projektekben. 
 • A szociális-gyermekjóléti területen zajló, prevenciót erősítő szolgáltatási reformok szakmai támogatása és kísérése a szinergiák és a fenntarthatóság növelése érdekében. 
 • A gyerekesély programok hatékony országos kommunikációja, népszerűsítése mind a szakma (szakmai kiadványok, információs anyagok készítése) mind a lakosság körében, szemléletformálás, érzékenyítés és a program ismertségének növelése érdekében. 
 • Megvalósításhoz szükséges eszközbeszerzés (elsősorban a helyi projektekkel kapcsolatban álló szakemberek számára a munkavégzéshez szükséges eszközök (mobil internet, laptop, mobiltelefon) valamint a projekt irányításához szükséges háttér-infrastruktúra) 
 • Megvalósításhoz szükséges informatikai rendszer (tovább)fejlesztése és a kapcsolódó informatikai eszközbeszerzés. 

 

(…)

 

 

 

 

 

 

Módosított szöveg:

 

3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek bemutatása

3.1.1  Önállóan támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

Szakmai tevékenységek

 

I. A Támogató által megjelölt integrált térségi gyermek programok és a hátrányos helyzetű kistelepülések komplex gyerekcélú fejlesztések kísérése:

 

 • A projekt- és programcélokkal kapcsolatos, a 2007-2013 időszakban működő gyerekesély projektekben[1] elkészített Gyerekesély stratégia és Cselekvési Terv felülvizsgálatának és megvalósításának, valamint új belépők esetén ezek elkészítésének támogatása.

 

 1. 2007-2013 időszakban működő gyerekesély projektekben elkészített Kistérségi Tükör aktualizálásának, valamint új belépők esetén ezek elkészítésének támogatása.
 • A helyi projektek[2] leendő megvalósítóinak megkeresése, az érintettek érzékenyítése és közös megegyezés esetén a projektek integratív szemléletű szakmai előkészítésének támogatása, közreműködés a benyújtandó támogatási kérelmek és mellékleteik elkészítésében,
 • A   közösségi            tervezés,            közösségfejlesztés         módszereinek alkalmazása       és megszilárdítása.
 • Gyakorlatorientált szakmai/módszertani támogatás nyújtása 2014-2020 között uniós források felhasználásával megvalósuló, Támogató által megjelölt integrált térségi gyermek programok és a hátrányos helyzetű kistelepülések komplex gyerekcélú fejlesztései számára.
 • A 2007-2013 időszakban az EU-s forrásokból, valamint a Norvég Alap forrásaiból létesített és az EFOP keretében, a 2014-2020-as forrásokból megvalósuló Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai és módszertani támogatása. 
 • A helyi projekteket megvalósító szakemberek és együttműködő partnereik számára a 2007-2013-as programozási időszakban megjelent TÁMOP-5.2.1 elődprojektben kidolgozott, a helyi projektek hatékonyságát növelő képzések, továbbképzések felülvizsgálata, minősítése, indokolt esetben továbbfejlesztése, lebonyolítása.
 • A helyi projekteket megvalósító szakemberek számára a helyi projektek hatékonyságát növelő innovatív, új képzések, továbbképzések kidolgozása, jogszabályi előírásoknak megfelelő minősítése, lebonyolítása.
 • Szakmai és szakmaközi, valamint közösségi hálózatok építésének, továbbfejlesztésének támogatása, működésük közös értékelése
 • A projekt tevékenységeihez és céljaihoz illeszkedő helyi, regionális és országos szakmai rendezvények, konferenciák, workshopok lebonyolítása, jó gyakorlat(ok) átadása.
 • Szupervízió a kiemelt projekt szakemberei számára és szervezetfejlesztés biztosítása a megvalósító szervezetek, a Biztos Kezdet gyerekházak szakemberei számára, továbbá a Gyerekesély Iroda valamint a helyi szolgáltatások (pl. iskola. óvoda, védőnői szolgálat, civil szervezet, nemzetiségi önkormányzat) számára.
 • Szakemberek mentálhigiénés támogatása és folyamattámogatás (szakmai tanácsadás, szakmai koordináció, mentorálás) biztosítása a helyi projektek számára.
 • Szemléletváltásra irányuló, nyitott, tanuló szervezeti modell népszerűsítése és alkalmazásának, bevezetésének támogatása a helyi szakemberek és szervezetek körében.
 • A helyi projektek szakmai nyomon követése, monitoring adatok gyűjtése, szakmai elemzése, időközi és záró értékelése.
 • Hatásvizsgálatok, kutatások, elemzések megvalósítása a helyi projektek eredményességére, hatásosságára és fenntarthatóságára fókuszálva.
 • Együttműködés az egyéb esélyteremtő projektekkel és a hasonló helyi együttműködések generálása a szinergikus hatások kihasználása érdekében.
 • Ágazatközi együttműködések kialakítása révén az érintett ágazatok összehangolt részvételének segítése a helyi projektekben.
 • A szociális-gyermekjóléti területen zajló, prevenciót erősítő szolgáltatási reformok szakmai támogatása és kísérése a szinergiák és a fenntarthatóság növelése érdekében.
 • A gyerekesély programok hatékony országos kommunikációja, népszerűsítése mind a szakma (szakmai kiadványok, információs anyagok készítése) mind a lakosság körében, szemléletformálás, érzékenyítés és a program ismertségének növelése érdekében.
  1. Biztos Kezdet Gyerekházak és Jó kis hely szolgáltatások szakmai és módszertani támogatása 
 • A gyerekházak mentorálásának fejlesztése, valamint a módszertani feladatokat segítő referencia gyerekház hálózat kiépítése támogatása. 
 • Szervezetfejlesztés a kiemelt projekt szakemberei számára 
 • A gyerekek és családjaik, valamint az egyéb rászoruló célcsoportok helyzetének javítását célzó uniós forrásból létrejött szolgáltatások hazai ellátórendszerbe való bevezetésének támogatása 
 • Az EFOP-1.4.3-16 és EFOP-1.5.1-17 projektek szakmai nyomon követése, monitoring adatok gyűjtése szakmai elemzése
 • Az EFOP 1.4.3-ban létrejövő, megnövekedett számú Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai támogatása, mentorálása
 • Elemzések, tanulmányok elsősorban a következő témákban: a térségek humánerőforrás-helyzetének elemzése, SNI-s gyerekeknek szóló felzárkóztatási programok vizsgálata, különböző pályázati konstrukciókból létrehozott közösségi házak működésének összehasonlító elemzése, nemzetközi jó gyakorlatok gyűjtése és bemutatása a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásának iskolán kívüli elősegítéséhez, a mentorált projektek fenntartási időszakban jelentkező rendszerszintű problémáinak elemzése, a BK házak hosszútávú hatásmérésének módszertani kidolgozása és pilot-jellegű mérése
 • Szakmai korrekciós és monitoring csoport működtetése a helyi projektek hatékonyságának növelése érdekében 

 

II. EFOP 1.5.1-17 programok kísérése:

 • Átfogó koordinációs, szakmai támogató, hálózatban való működést segítő tevékenységek, melynek célja a helyi (települési) szinten kidolgozott Jelenlét program adaptálása, továbbfejlesztése járási szintű megvalósításra.
 • Felkészítő műhelymunka biztosítása:
  • A helyi szintű Jelenlét program megvalósítására, a diagnózis elkészítésére felkészítő módszertani műhelymunka (képzés) biztosítása.
  • Az EFOP-1.5.1-17 megvalósítását segítő módszertani műhelymunka (képzés) biztosítása
  • Az MMSZ Jelenlét módszertanának járási szintre történő továbbfejlesztése, tananyag- és módszertanfejlesztés

 

 • Módszertani támogatás biztosítása - az eddig megvalósult Jelenlét programok tapasztalatainak, módszereinek gyakorlati hasznosulása (pl.: fejtetvesség elleni program, védőnői hálózat megerősítése)
 • A helyi projekteket megvalósító szakemberek számára munkájukat segítő képzések, továbbképzések lebonyolítása.
 • Jelenlét pontok mentorálása:
  • előkészítés támogatása
  • tervezett tevékenységek módszertani kísérése
  • találkozó, visszacsatolások
 • Országos szakmai team működtetése az EFOP-1.5.1-17 programot megvalósító szervezetek képviselőivel (tematikus műhelymunka folyamat biztosítása)
  • havonta tematikus ülés a következő területek mentén összesen 32 db: egészségügy, korai fejlesztés, köznevelés, közösség-fejlesztés, foglalkoztatás, területfejlesztés, fenntarthatóság, érzékenyítés/szemléletformálás,
  • minden 3. team problémamegoldó team – 16 db (probléma feltárása, bemutatása, megoldási javaslatok keresése).

Az 5 járásban futó programok tapasztalatai alapján elkészített módszertani és javaslat csomag arra vonatkozóan, hogy miként lehet beépíteni az ellátórendszerbe (szolgáltatásokba), valamint a szakmai képzésekbe a modellezett jelenlét típusú tevékenységeket,  módszereket.

 • Kapacitásfejlesztés, kapacitásbővítés, igényracionalizálás témakörökben ajánlások a szaktárca és döntéshozók felé.
 • A Jelenlét típusú programok járási szintű továbbfejlesztését elősegítő tapasztalatcserék (8 alkalommal) szervezése az MMSZ által kiválasztott intézményekben, területeken, programokban.
 • Az EFOP-1.5.1-17 Felhívás keretében futó programok folyamatértékelésének biztosítása - A kísért programok hatékony országos kommunikációja, népszerűsítése mind a szakma (szakmai kiadványok, információs anyagok készítése) mind a lakosság körében.

 

III. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek: 

 • Megvalósításhoz szükséges eszközbeszerzés (elsősorban a helyi projektekkel kapcsolatban álló szakemberek számára a munkavégzéshez szükséges eszközök (mobil internet, laptop, mobiltelefon) valamint a projekt irányításához szükséges háttér-infrastruktúra)
 • Megvalósításhoz szükséges informatikai rendszer (tovább)fejlesztése és a kapcsolódó informatikai eszközbeszerzés.

 

Új szöveg:

 

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

 1. A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése 
 2. Közbeszerzések előkészítése, feltételes közbeszerzések lebonyolítása.

 

PROJEKTMENEDZSMENT

Részletes előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. (…)

 

3.3. Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

 

VI. 3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások Eredeti szöveg:

(…)

 • a megvalósíthatósági tanulmány 1.2.5. pontjában az EFOP-1.4.2 Integrált térségi gyermekprogramok támogatása a hátrányos helyzetű térségekben című konstrukció keretében megvalósuló tevékenységekkel való szinergiát és lehatárolást, továbbá a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben nevesített Biztos Kezdet Gyerekházak hazai finanszírozásból megvalósuló fejlesztésekkel való összhangot és lehatárolást,

 (…)

 

 

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások

 • A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

(…)

 

Megvalósítandó              műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A kiemelt projekt által támogatott nyertes helyi projektek[3] szakembereinek tartott, a helyi projektek hatékonyságát növelő képzések, továbbképzések, valamint

szakmai rendezvények

Az eredmény leírása

képzések, továbbképzések valamint szakmai rendezvények száma

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

100

A             tulajdonság        számszerűsíthető célértékének mértékegysége

db

Igazolás módja

jelenléti ív, időszakos beszámoló, képzési dokumentumok

 

(…)

 

Megvalósítandó              műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Szakmai tanulmányok, értékelések a helyi projektek működési tapasztalatairól mind az elődprojektek[4], mind a kapcsolódó EFOP projektek vonatkozásában 

Az eredmény leírása

elkészült szakmai tanulmányok, értékelések száma

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

30

A             tulajdonság        számszerűsíthető célértékének mértékegysége

db

Igazolás módja

elkészült szakmai tanulmányok, értékelések

 

 

Mérföldkövek  

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi mérföldköveket szükséges tervezni. 

 

 • 1. mérföldkő: a kiemelt projekt által támogatott nyertes helyi projektek szakmaimódszertani támogatását megkezdte, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2016. december 31-ig 

 

 • 2. mérföldkő: a kiemelt projekt által támogatott nyertes helyi projektek szakembereinek tartott képzések, továbbképzések, valamint szakmai rendezvények száma eléri a 60-at, a helyi projektek időközi értékelése megtörténik és 15 db értékelés és szakmai tanulmány elkészül, valamint az összes elszámolható költség legalább 50%áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2019. december 31- ig 

 

 • 3. mérföldkő: a kiemelt projekt által támogatott nyertes helyi projektek szakembereinek tartott képzések, továbbképzések valamint szakmai rendezvények száma eléri a 80-at, valamint az összes elszámolható költség legalább 70%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2020. december 31-ig 
 • 4. mérföldkő: a kiemelt projekt által támogatott nyertes helyi projektek szakembereinek tartott képzések, továbbképzések valamint szakmai rendezvények száma eléri a 100-at, helyi projektek záró értékelése megtörténik és 15 db értékelés és szakmai tanulmány elkészül, valamint az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2022. április 30- ig 

 

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása 

 

A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni konzorciumi partnerenként (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, amelyeknek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát. 

 

Horizontális követelmények  

 • Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 11. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. 
 • A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 
 • Infokommunikációs       fejlesztések       esetén kötelező              az           info-kommunikációs akadálymentesítés. 

 

Módosított szöveg:

 

(…)

 • a megvalósíthatósági tanulmány 1.2.5. pontjában az EFOP-1.4.2 „Integrált térségi gyermekprogramok támogatása a hátrányos helyzetű térségekben” című konstrukció keretében megvalósuló tevékenységekkel való szinergiát és lehatárolást, továbbá a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben nevesített Biztos Kezdet Gyerekházak hazai finanszírozásból megvalósuló fejlesztésekkel való összhangot és lehatárolást,

 

(…)

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások

 • A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

(…)

Megvalósítandó              műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A kiemelt projekt által támogatott nyertes helyi projektek7 szakembereinek tartott, a helyi projektek hatékonyságát növelő képzések, továbbképzések, valamint

szakmai rendezvények

Az eredmény leírása

képzések, továbbképzések valamint szakmai rendezvények száma

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

140

A             tulajdonság        számszerűsíthető célértékének mértékegysége

db

Igazolás módja

jelenléti ív, időszakos beszámoló, 

 

(…)

 

Megvalósítandó              műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Módszertani javaslatcsomag, elemzések, szakmai tanulmányok, értékelések a helyi projektek működési tapasztalatairól mind az elődprojektek8, mind a kapcsolódó EFOP projektek vonatkozásában 

Az eredmény leírása

elkészült szakmai tanulmányok, értékelések száma

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

37

A             tulajdonság        számszerűsíthető célértékének mértékegysége

db

Igazolás módja

elkészült módszertani javaslatcsomag, hatásvizsgálatok, elemzések, tanulmányok, értékelések

 

Mérföldkövek

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi mérföldköveket szükséges tervezni.

 • 1. mérföldkő: a kiemelt projekt által támogatott nyertes helyi projektek szakmaimódszertani támogatását megkezdte, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2016. december 31-ig
 • 2. mérföldkő: a kiemelt projekt által szakmailag támogatott nyertes projektek közül 5 db olyan településen működik, ahol szegregátumok integrálását szolgáló programok valósulnak meg. A kedvezményezett beszámol az indikátor érték megvalósításáról legkésőbb 2018. december 31-ig.
 • 3. mérföldkő: a kiemelt projekt által támogatott nyertes helyi projektek szakembereinek tartott képzések, továbbképzések, valamint szakmai rendezvények száma eléri a 30-at, a helyi projektek időközi értékelése megtörténik és 9 db értékelés és szakmai tanulmány elkészül, továbbá megvalósul a szervezetfejlesztési tevékenység, valamint az összes elszámolható költség legalább 35%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2019. december 31- ig
 • 4. mérföldkő: a kiemelt projekt által támogatott nyertes helyi projektek szakembereinek tartott képzések, továbbképzések valamint szakmai rendezvények száma eléri a 60-at, valamint az összes elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2021. június 30-ig.

                                                          

7

 Helyi projektek: 2014-2020 között EFOP keretében megvalósuló integrált térségi gyermek programok és a hátrányos helyzetű

kistelepülések komplex gyerekcélú fejlesztések, projektek 

8

 (TÁMOP-5.2.2-08/1, TÁMOP-5.2.2-08/2, TÁMOP-5.2.2-10/1, TÁMOP-5.2.3-09/1, TÁMOP-5.2.3-A-11/1, TÁMOP-5.2.3-A-12/1)

 • 5. mérföldkő: a kiemelt projekt által támogatott nyertes helyi projektek szakembereinek tartott képzések, továbbképzések valamint szakmai rendezvények száma eléri a 140-et, helyi projektek záró értékelése megtörténik és 36 db értékelés és elemzés/szakmai tanulmány és 1 módszertani javaslatcsomag elkészül, valamint az összes elszámolható költség legalább 90%áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2023. június 30- ig.  (…)

 

 A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása

A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, és a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte.

A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. Fentiek alapján, valamint a visszafizetési szankció elkerülése érdekében - nem kötelező jelleggel, de figyelembe véve a korábbi programozási időszak tapasztalatait - javasoljuk a projekt keretében kapott támogatások elkülönített bankszámlán történő vezetését.

 

Horizontális követelmények

 

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

 

 • Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 11. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. 
 • A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
 • Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően.  
 • Infokommunikációs               fejlesztések       esetén kötelező              az           info-kommunikációs akadálymentesítés.

 

VII. 3.5.2 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

 

Eredeti szöveg:

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 75 hónap áll rendelkezésre.

 

Módosított szöveg:

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 85-92 hónap áll rendelkezésre.

 

VIII. 3.7.1. Indikátorok

 

Eredeti szöveg:

 

Mutató neve  

Mértékegység  

Bázis-érték (amennyib en releváns)  

Minimálisa

n  elvárt célérték  

Célérték  elérésének  időpontja  

Mutató  forrása (az  adott  indikátor  teljesítését  igazolja)  

Azon

települések

száma, ahol szegregátumo k integrálását

szolgáló programok valósulnak meg 

db 

20 

évente 

monitoring szakmai beszámoló 

 

Indikátor magyarázata: Azon települések száma összesítve, ahol az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében a szegregált településrészek megszüntetésére és az ott élő közösségek integrációjára irányuló programok végrehajtására kerül sor. 

A célérték azon települések száma, ahol szegregátumok integrálását szolgáló programok valósulnak meg a kiemelt projekt támogatásával.

 

Módosított szöveg:

 

Indikát or

megnev ezése

Mér tékegy ség

Bázis

érték

(ame nnyib

Típusa

Indiká tor kódja

Minimál isan

elvárt célérték

Célérték eléréséne k

időpontja

Célért ék

2018.

12.31ig

Mutató forrása (az adott

indikátor teljesítését

 

 

en

relev áns)

 

 

 

 

 

igazolja)

Azon település ek

száma, ahol

szegregá tumok

integrálá sát

szolgáló

program ok

valósuln ak meg

db

0

 

 

 

 

output

 

 

 

 

2.4

25

A projekt fizikai

befejezése

5 db

Együttműköd

ési

megállapodá sok

 

Indikátor definíciója : Azon települések száma összesítve, ahol az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében a szegregált településrészek megszüntetésére és az ott élő közösségek integrációjára irányuló programok végrehajtására kerül sor. 

Számítási mód: Azon települések száma összesítve, ahol szegregátumok integrálását szolgáló programok valósulnak meg

 

IX. 3.7.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén

Eredeti szöveg:

 

Az 1304/2013/EK rendelet 5. cikke alapján az Európai Szociális Alapból támogatott résztvevők tekintetében a tagállamoknak jelentési kötelezettségük van a rendelet mellékleteiben szereplő mutatókról. Az Európai Szociális Alapból nyújtott támogatás esetében a kedvezményezett kötelezettsége a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítani a szükséges egyéni adatok összegyűjtését és a megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsátani. 

A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa. 

A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti, melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal összefüggő feladatok végzése által a projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Ezen adatfeldolgozási szerződés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi. 

A személyes és különleges adatokat – a projektgazda bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel.

 

Módosított szöveg:

 

A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról. 

 

A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa. 

 

Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a projektgazdának.

 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projekt esetében az alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező személyek, felsőfokú (ISCED 5–8) végzettséggel rendelkező személyek, felső középfokú (ISCED 3) vagy poszt szekunder (ISCED 4) végzettséggel rendelkező személyek minősülnek Résztvevőknek.

 

Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

 

A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti, melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal összefüggő feladatok végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Ezen adatfeldolgozási szerződés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi. 

 

A személyes és különleges adatokat – a célcsoport tagok hozzájárulásával - a Projektgazda bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel.

 

X. 3.8. Fenntartási kötelezettség

 

Eredeti szöveg

 

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá 

 

 • a projektben elkészült képzési anyagok, kutatási eredmények, tanulmányok elérhetőségét biztosítja;
 • a projekt keretében kidolgozott képzéseket elérhetővé teszi;
 • adatszolgáltatást biztosít a szakmapolitikai szereplők számára;
 • a projekt keretében kifejlesztett vagy továbbfejlesztett informatikai rendszert fenntartja (szoftver, adatbázis, stb.)
 • a 2014-2020 között EFOP keretében megvalósulóintegrált térségi gyermek programok és a hátrányos helyzetű kistelepülések komplex gyerekcélú fejlesztések projektek fenntartási kötelezettsége során előírt feladatainak szakmai támogatása, a projektek eredményeinek és hatásainak nyomon követési feladatainak ellátása,

 

Módosított szöveg

 

A támogatást igénylő a projekt fizikai befejezését követő egy évben vállalnia kell az alábbiakat: 

 

 • a projektben elkészült képzési anyagok, kutatási eredmények, tanulmányok elérhetőségét biztosítja;
 • a projekt keretében kidolgozott képzéseket elérhetővé teszi;
 • adatszolgáltatást biztosít a szakmapolitikai szereplők számára;
 • a projekt keretében kifejlesztett vagy továbbfejlesztett informatikai rendszert fenntartja (szoftver, adatbázis, stb.)
 • a 2014-2020 között EFOP keretében megvalósuló, a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében létrejött kísérleti programok, továbbá az integrált térségi gyermek programok és a hátrányos helyzetű kistelepülések komplex gyerekcélú fejlesztések projektek fenntartási kötelezettsége során előírt feladatainak szakmai támogatása, a projektek eredményeinek és hatásainak nyomon követési feladatainak ellátása,

 

 

 

 

XI. 3.10 Önerő

Eredeti szöveg

 

Jelen felhívás szempontjából nem releváns

 

Módosított szöveg

 

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.

 

XII. 4.1 Támogatást igénylők köre

 

Eredeti szöveg

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség. 

A felhívásra a 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozatban megjelölt Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont konzorciuma adhat be támogatási kérelmet. 

Jelen felhívás keretében a konzorciumvezető a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Konzorciumi partnerek a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont. 

A finanszírozás tagi szinten történik.

 

 

Módosított szöveg

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.

A felhívásra a 1210/2015. (IV. 10.) és a 1037/2016 (II.9.) Korm. határozatban megjelölt Szocális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont konzorciuma adhat be támogatási kérelmet.

Jelen felhívás keretében a konzorciumvezető a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Konzorciumi partnerek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont.

A finanszírozás tagi szinten történik.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.

 

 

 

XIII. 4.4 Kiválasztási kritériumok és kiválasztási eljárásrend

 

Új szöveg:

 

(…)

 

Amennyiben a 2-6. pontokban valamely értékelési szempontnak a projekt csak részben felel meg, akkor a szerződéskötésig (vagy az irányító hatóság által megjelölt időpontig) szükséges a projektdokumentáció értékelés megállapításai szerinti kiegészítése, módosítása. Amennyiben az értékelés alapján a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a támogatást igénylővel az Irányító Hatóság támogatási szerződést köt és ezzel egyidejűleg projektfejlesztést kezdeményezhet. A projektfejlesztés célja a Felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése. A fenti értékelési szempontok közül 3. A támogatási kérelem szakmai tartalmának vizsgálata és a 4. Pénzügyi szempontok vizsgálata pontok alatt felsorolt értékelési szempontok tekintetében kerülhet sor projektfejlesztésre.

 

(…)

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A § értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet  XVI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárások  ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre.

 

XIV. 5.2. A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége

 

Eredeti szöveg:

 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 3 milliárd Ft lehet.

 

Módosított szöveg:

 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 4.540.000.000 Ft lehet.

 

XV. 5.3. A támogatás mértéke, összege

 

Eredeti szöveg:

 

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 3 milliárd Ft. 
 2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

 

Módosított szöveg:

 

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 4.540.000.000 Ft.  
 2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 

XVI. 5.4 Előleg igénylése

 

Eredeti szöveg:

 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %a, civil szervezet és egyházi jogi személy kedvezményezett esetén 50%-ának de legfeljebb 300 millió Ft lehet. 

 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének szükségességét megalapozottan indokolja. 

 

Az előleg igénylésének feltételei: 

 • a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel 
 • ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását, 
 • az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,  - a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést. 

 

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak figyelembevételével. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult. 

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető. 

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető. 

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

 

 

Módosított szöveg:

 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 

 

 1. 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,

 

 1. 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

 

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.

 

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

Az előleg igénylésének feltételei:

 • a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel
 • ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
 • az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
 • a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

 

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

 

XVII. 5.5. Az elszámolható költségek köre

 

 

Eredeti szöveg:

 

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 

(…)

 Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei o rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek

o egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 

 

6. Célcsoport támogatásának költségei

 

(…)

    Célcsoport képzési költségei o képzéshez kapcsolódó költség

o képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség

 

 

Módosított szöveg:

 

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 

(…)

 

 Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei o rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek

 • egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 
 • projekt tevékenységhez kapcsolódó disszeminációs tevékenységek költségei

 

6. Célcsoport támogatásának költségei

 

(…)

 • Célcsoport képzési költségei o képzéshez kapcsolódó költség

o képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség o foglalkozásokhoz kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség

 

 

Új szöveg:

 

Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:

 • Projektelőkészítés költségei;
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei;
 • Projektmenedzsment költségek;
 • Általános rezsi költség, kizárólag általános vállalat-irányítási költség esetén

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében a közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el.

 

 

 

 

 

XVIII. 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei

 

Eredeti szöveg:

 

Piaci ár igazolása 

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a jelen útmutató 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. 

 

Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek. 

 

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja 

 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. 

 

Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

 

Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független[5] piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

 

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására elfogadható még független statisztika, kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra, stb.

 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás). 

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen a besorolásuk. 

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

 

Számlaösszesítők alkalmazása 

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.  Az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

 

 

Módosított szöveg:

 

Piaci ár igazolása 

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal vagy az irányító hatóság által a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100

000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.

 

A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti

 

Mind a közbeszerzéshez, mind a közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzéshez kapcsolódó költség esetén, amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg - annak mellékleteként - szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot. Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként minden releváns költségvetési tétel esetében. 

Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

Amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt a piaci ár igazolása, akkor ettől eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet.  A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat benyújtása biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

A központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos piaci árnak való megfelelése az adott megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy excell export segítségével lementett, időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával igazolható.

Szállítói kosár hiányában a központi beszerző szerv portálján keresztül elérhető az adott keretmegállapodáshoz tartozó, a megrendelés időpontjában hatályos termék- és árlista összehasonlításával szükséges alátámasztani, hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére a keretmegállapodás értékelési szempontja szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ajánlattevőjétől került sor.

Központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések megfelelőségének alátámasztó dokumentuma továbbá a központosított közbeszerzés eredményeként kötött keretmegállapodás is.

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra.  Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

Számlaösszesítők alkalmazása

 

Jelen elhívás esetében: a 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolás nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költség – (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség
 • Általános (rezsi) költség összesítő
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

 

Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

 

 

Új szöveg:

 

(…)

 

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.

 

(…)

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás: 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.
 3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2.

pontban foglaltak betartását. 

 

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. 

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

Nem független az az ajánlattevő, 

 1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
 2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 3. ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

Kiszervezhető tevékenységek

 

Jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt esetében kiszervezhető tevékenységnek minősül mindazon harmadik féltől beszerezhető szolgáltatás, melyet a támogatást igénylő, erőforrás hiányában nem tud saját kapacitással megvalósítani, vagy rendelkezik ugyan megfelelő erőforrással, azonban igazoltan költséghatékonyabb a kiszervezéssel történő megvalósítás. Az indokoltságot a támogatást igénylő feladata alátámasztani, ezen alátámasztásnak megfelelő részletezettséggel kell bemutatnia minden kiszervezendő tevékenység esetén a speciális erőforrásigényt, amely nem áll rendelkezésre, vagy a rendelkezésre állás esetén a kiszervezés költséghatékonyságát.

 

Nem minősül kiszervezett tevékenységnek az a tevékenység, aminek megvalósítása jogszabályi- vagy összeférhetetlenségi okok miatt saját teljesítésben nem megoldható valamint azon tevékenységek, melyek eszköz beszerzésére vagy építőipari kivitelezési tevékenységre irányulnak. További kivételt képeznek a jogszabály által meghatározott hatósági igazgatási-, szolgáltatási díjak, illetékek, továbbá azok az „általános (rezsi) költségek” között elszámolható költségek, melyet a támogatást igénylő olyan szolgáltatótól szerez be, mely kizárólagos forgalmazó az adott területen (például közüzemi szolgáltatások és postaköltség).

 

Kiszervezhető tevékenységek költségtípusok szerinti lehatárolása:

 

A „Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségkategória alábbi költségtípusai vonatkozásában a kiszervezhető költségek legmagasabb mértéke 30 %, mely százalékos korláttól való eltérés kizárólag egyedi kérelemre, az Irányító Hatóság előzetes engedélyével lehetséges.

 

Jelen     felhívás                keretében          alábbi    tevékenységek                minősülnek        kiszervezhető tevékenységnek:

                 Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:

o Képzéshez kapcsolódó költségek o Egyéb szakértői szolgáltatások költségei o Marketing, kommunikációs szolgáltatások, rendezvények költségei o Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége o Projektszintű könyvvizsgálat o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj o Egyéb szolgáltatási költségek

 

XIX. 6.2 A támogatási szerződéhez csatolandó mellékletek listája

 

Új mellékletek:

 

 1. Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 2. Kommunikációs       terv       (Széchenyi         2020      Kedvezményezettek     Tájékoztatási

Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“ szerint)

 1. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására 
 2. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 3. Közbeszerzési terv

 

 

XX. 8. A felhívás szakmai mellékletei

 

Új mellékletek:

 • Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 • ESZA kérdőív kitöltési útmutató Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez
 • ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 • ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-141-15-integrlt-gyermekprogramok-szakmai-tmogatsa-a-plyzat-lezrult-

 

 

up