EFOP-1.3.1-15 - „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:13

EFOP-1.3.1-15 - „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című (EFOP-1.3.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációja az alábbiak szerint:

 

Felhívás bevezető szakasza

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a

Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

1.3 A támogatás háttere

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015 évi fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1210/2015. (IV. 10.) kormány határozat jóváhagyta a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című felhívás kiemelt projektként történő megvalósítását.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) Korm. határozat jóváhagyta a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című felhívás kiemelt projektként történő megvalósítását.

3.3.1. A projekt megkezdése

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.5.1. Indikátorok

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.)

Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

4.1 Támogatást igénylők köre

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A felhívásra a 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozatban megjelölt Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma adhat be támogatási kérelmet.

A felhívásra az 1037/2016. (II.9.) Korm. határozatban megjelölt Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma adhat be támogatási kérelmet.

 

5.5 Az elszámolható költségek köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és

(5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014– 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

-

Azon áru- és szolgáltatás beszerzések esetében, melyeknél a darabonkénti egységár/értékhatár a bruttó 5.000 Ft-ot, az egy időben történő beszerzés teljes költsége pedig a bruttó 100.000 Ft-ot nem haladja meg, a Kedvezményezett a szokásos piaci árat az adott beszerzéssel kapcsolatosan benyújtott számviteli bizonylattal támassza alá.

Kiemelt projektek esetében: az 1.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft.

 

Kiemelt projektek esetében: a 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény . 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

8. A felhívás szakmai mellékletei

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 • Megvalósíthatósági tanulmány minta
 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (támogatási kérelem benyújtására)
 • Nyilatkozat     minta      közvetett                költségek

közbeszerzési érintettségéről

 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók 

 

 • Megvalósíthatósági tanulmány minta
 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (támogatási kérelem benyújtására)
 • Nyilatkozat     minta      közvetett                költségek

közbeszerzési érintettségéről

 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 • ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 • ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 • ESZA kérdőív 16 év és feletti résztvevők esetén 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR)  rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379/ oldalon megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/efop-131-15-cselekv-kzssgek-aktv-kzssgi-szerepvllals

up