EFOP-1.2.10-16 - „Mentorprogram koraszülöttek részére” 2018. 11. 06., Kedd, 18:17

EFOP-1.2.10-16 - „Mentorprogram koraszülöttek részére”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mentorprogram koraszülöttek részére” című (EFOP-1.2.10-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint.

 

 1. A Felhívás első oldalán

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 500.000.000 Ft és 2.387.597.168 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

 

 1. A Felhívás 4. oldalán az alábbi módosítás került átvezetésre:

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

 

 1. A Felhívás 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:

 

Jelen felhívás célcsoportjai a koraszülöttek, a koraszülötteket nevelő családok, a koraszülöttek ellátásában és gondozásában résztvevő szakemberek,  a mentor feladatokat ellátók, továbbá a perinatális halálozásban érintett koraszülött gyermeket gyászoló szülők. Ezen célcsoport alapproblémája (a koraszülöttség) és az abból adódó minden további feladat sajátos ellátást, gondozást, ismeretet, fejlesztést, módszertanokat és mentormodellt igényel.

 

 

 

 

 1. A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pontja kiegészítésre  került az alábbiak szerint: 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Érzékenyítő programba bevontak száma

 

Az eredmény leírása: Érzékenyítő programba bevont egészségügyi, szociális, oktatási területen dolgozó szakemberek, nevelőszülők vagy nevelőszülővé váló szülők, valamint szakirányon jelenleg tanulmányokat folytató hallgatók, diákok.

 

 1. A Felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások pontja kiegészítésre került az alábbiak szerint: 

 

 1. horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

 

 1. A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:

  1. mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről. 

 

 1. A Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete pontosításra, kiegészítésre került az alábbiak szerint:

 

Támogatott családtámogató szolgáltatást nyújtó szervezetek száma

Indikátor definíciója: 

Azon szervezetek száma összesítve, amelyek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében családtámogató szolgáltatást nyújtanak. A családtámogató szolgáltatások lehetnek preventív jellegűek, illetve kifejezetten valamilyen veszélyeztetett csoportot célzók.

Számítási mód: A támogatott műveletek keretében érintett szervezetek száma összesítve. Egy szervezet egyszer szerepel az indikátor OP szinten összesített értékében, függetlenül attól, hogy több fejlesztéssel is érintett-e.

 

Igazoló dokumentumok: Az adott intézmény működésére vonatkozó hatályos jogszabályban foglalt feltételek alapján a szolgáltatás nyilvántartásba vétele és / vagy a támogatás nyújtásának alapját képező együttműködési megállapodás, és jelenléti ívek.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy családtámogató szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet a projekt fizikai befejezéséig folyamatosan kell végezni. 

 

 1. A Felhívás 5.2. A projekt maximális elszámolható összköltség fejezete módosításra került az alábbiak szerint:

Jelen Felhívás keretében nem releváns.

 1. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:

 

 1. hazai számviteli szabályoknak megfelelően azonban meg kell őriznie a bizonylatokat és a kettős finanszírozás elkerülésének érdekében továbbra is szükséges a számlákat záradékolni, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálhatják ezeket.
 1. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezetének alábbi részei törlésre kerültek:

 

2. Átalányalapú egységköltség belföldi külső helyszínen történő eseményhez kapcsolódó utazási- és szállásköltség, valamint releváns esetben napidíj elszámolására 

 1. projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak, a projektmenedzsment tagjai, illetve a célcsoport tagok belföldi, külső helyszínen történő eseményeihez kapcsolódó utazási- és szállásköltsége, valamint releváns esetben napidíj elszámolása egységköltség alapján – összhangban az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU (2013. december 17.) rendelete7 67. cikk (5) a) i) pontja, továbbá a Rendelet 5. számú mellékletének 7.8.3.1.1.-7.8.3.1.3.

pontjaiban foglaltakkal – a következő módon történik.

 

Az elszámolási mód használata 

A Rendelet 5. mellékletének 7.6.1 pontja szerint, ha az egyszerűsített elszámolási mód valamely költségtípus esetén a felhívás alapján, az abban rögzített feltételek fennállásával biztosított, úgy kötelező a projektmegvalósítás során az egyszerűsített elszámolási mód használata. 

 

 

Fentiekhez illeszkedve az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása a projektmegvalósítás során minden kedvezményezettre nézve kötelező, feltéve hogy az állami támogatási szabályokkal az összhang minden esetben biztosítható. 

Amennyiben az adott felhívás szakmai tartalmát vizsgálva megállapítható, hogy a szállás és utazás, valamint a napidíj költsége a projekt műszaki, szakmai tartalmának lényeges vagy többségi elemét jelenti, jelen egyszerűsített elszámolási mód nem alkalmazható.

 

Az egységköltség elszámolásba bevont költségelemek: 

 • belföldi útiköltség 
  • utazás és helybiztosítás költsége 2. osztályú tömegközlekedési eszközökön 
  • helyi közlekedés költségei (ide nem értve a taxiköltséget és az utazási bérlet  költségét) 
  • hivatali- vagy saját gépjárművel megtett utazás (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonában álló gépjárművet is)  o a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj 
 • belföldi szállásköltség 
 • napidíj 

Az egységköltség alapú elszámolás körébe nem bevont, a helyi közlekedés költségei közül a taxiköltség, valamint a parkolási díj indokolt esetben (pl. a szálláshely és a projekt megvalósításának helye, vagy a konferencia helye, vagy a projekttel közvetlenül összefüggésbe hozható helyszínek közötti út taxiköltsége) – ha tömegközlekedési eszköz igénybe vétele nem lehetséges, vagy csak indokolatlanul nagyobb időráfordítással – elszámolható. Ezen költségeket ugyanakkor nem jelen egyszerűsített elszámoláshoz alkalmazandó „Egységköltség szorzótáblában” hanem továbbra is az „Utazási, és kiküldetési összesítőn” kell elszámolni, amennyiben a költségek elszámolását a Felhívás lehetővé teszi.

 

A tervezés és elszámolás során alkalmazandó egységköltségek

 

Tömegközlekedéssel történő utazás esetén az egységköltség a következő sávozás szerint alkalmazható. Városok közötti, tömegközlekedési eszközzel megtett utazás esetén, 1220 Ft számolható el egységesen helyi közlekedésre.

 

 

 

 

MÁV és Volán egységár helyi tömegközlekedésre elszámolható költséggel kiegészítve

 

km

kedvezmények nélküli ár

pót-és

helyjegy ár

helyi tömegközlekedésre elszámolható költség

Összesen:

0

              -   Ft

       -  Ft

                                         0 Ft

      -   Ft 

10

            250 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 1 800 Ft 

15

            310 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 1 860 Ft 

20

            370 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 1 920 Ft 

25

            465 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 2 015 Ft 

30

            560 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 2 110 Ft 

MÁV és Volán egységár helyi tömegközlekedésre elszámolható költséggel kiegészítve

 

35

            650 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 2 200 Ft 

40

            745 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 2 295 Ft 

45

            840 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 2 390 Ft 

50

            930 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 2 480 Ft 

60

         1 120 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 2 670 Ft 

70

         1 300 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 2 850 Ft 

80

         1 490 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 3 040 Ft 

90

         1 680 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 3 230 Ft 

100

         1 860 Ft

           330 Ft

1220 Ft

 3 410 Ft 

120

         2 200 Ft

           355 Ft

1220 Ft

 3 775 Ft 

140

         2 520 Ft

           385 Ft

1220 Ft

 4 125 Ft 

160

         2 830 Ft

           415 Ft

1220 Ft

 4 465 Ft 

180

         3 130 Ft

           445 Ft

1220 Ft

 4 795 Ft 

200

         3 410 Ft

           475 Ft

1220 Ft

 5 105 Ft 

220

         3 690 Ft

           505 Ft

1220 Ft

 5 415 Ft 

240

         3 950 Ft

           535 Ft

1220 Ft

 5 705 Ft 

260

         4 200 Ft

           560 Ft

1220 Ft

 5 980 Ft 

280

         4 430 Ft

           590 Ft

1220 Ft

 6 240 Ft 

300

         4 660 Ft

           620 Ft

1220 Ft

 6 500 Ft 

350

         5 160 Ft

           695 Ft

1220 Ft

 7 075 Ft 

400

         5 590 Ft

           770 Ft

1220 Ft

 7 580 Ft 

450

         5 940 Ft

           840 Ft

1220 Ft

 8 000 Ft 

500

         6 210 Ft

           915 Ft

1220 Ft

 8 345 Ft 

500

felett

         6 400 Ft

           915 Ft

1220 Ft

 8 535 Ft 

 

Hivatali- vagy saját gépjárművel megtett utazás (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonában álló gépjárművet is) esetén az 1 km-re eső egységköltség:  30,15 Ft. 

A kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díja 2975 Ft. 

 

A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként a következők szerinti bruttó költség számolható el összhangban a Rendelet 5. számú mellékletének 3.7.3.2.1 pontjában foglaltakkal:

 

Turisztikai Régió

Bruttó Szállásköltség (1 főre)

Budapest

23 900 Ft

Pest megye

15 000 Ft

Turisztikai Régió

Bruttó Szállásköltség (1 főre)

Közép-Dunántúl

13 300 Ft

Nyugat-Dunántúl

13 700 Ft

Dél-Dunántúl

11 400 Ft

Észak-Magyarország

13 500 Ft

Észak-Alföld

10 900 Ft

Dél-Alföld

11 300 Ft

 

A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében a belföldi hivatalos kiküldetésben lévő munkavállalónak többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára napidíj jár. 

Nem számolható el napidíj: 

 • ha a távollét időtartama a hat órát nem éri el, 
 • ha a munkáltató a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja.  

Jelen felhívásban napidíj elszámolására kizárólag a 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel összhangban, és egy napra vonatkozóan 1 500 Ft összegben van lehetőség.

 

 

Az egységköltség elszámolásba bevont költségelemekre vonatkozó összeg meghatározása: 

Fentiekben ismertetett egységköltség alapú elszámolás a kifizetési kérelmekben a következő módon történik: a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársaknak, a projektmenedzsment tagjainak, illetve a célcsoport tagoknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzés ( pl. :műhelymunkák), rendezvények szervezése illetve a projekt megvalósításával összefüggő képzések szervezése esetén a felmerülő utazási és szállásköltségek, illetve releváns esetben a napidíj elszámolása egységköltség alapján. A kedvezményezett a kifizetési kérelem részeként külső helyszínen történő eseményenként a jelen felhívás 3. számú mellékletében található Egységköltség szorzótábla segítségével külön-külön megállapítja a kifizethető költségösszegeket. Az Egységköltség szorzótábla a fent megállapított egységköltségek figyelembevételével összegzi az átalány alapján elszámolható belföldi szállás, útiköltség és napidíj összegeket. A tábla mellé kitöltési segédlet készült, mely segítséget nyújt a helyes értelmezésben és kitöltésben. 

Az Egységköltség szorzótábla alapján megállapított költségekre nézve a (fő)kedvezményezett hivatalos képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a táblában szereplő költségek a projekt érdekében merültek fel, más támogatás terhére nem kerültek elszámolásra és a jövőben más támogatás terhére nem kívánják azokat elszámolni. Tudomásul veszi továbbá, hogy a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 151.2-3. pontja értelmében az alátámasztó bizonylatok nem kerülnek benyújtásra és ellenőrzésre, kizárólag azon dokumentumok, amelyeket a vonatkozó felhívás az egyszerűsített elszámolás esetében megjelöl.

Alátámasztó dokumentumok 

A Rendelet 4. számú mellékletének 6.5.1 pontja értelmében az alábbi alátámasztó dokumentum benyújtása szükséges: 

Egységköltség alapú átalány elszámolás esetén, az átalány alapon támogatott tevékenységek, eredmények teljesülését alátámasztó, a felhívásban meghatározott dokumentumok benyújtására kerül csak sor a költség felmerülésekor.

 

Mindezek alapján a kifizetési kérelemben benyújtandó az Egységköltség szorzótábla elektronikus, excel alapú változata. Emellett az eredeti nyomtatott és aláírt példány szkennelt változata is benyújtandó. 

 

 

 

 

Képzéshez köthető utazás esetén a jelen módszertanban szereplő egységköltségek alapján megállapított támogatási összeg a következő alátámasztó dokumentumok benyújtása mellett számolható el: 

 • képzési tematika, 
 • és személyre vagy szervezetre vonatkozó képzési meghívó   jelenléti ív 

 

Az utazás, szállás és napidíj teljes összege a jelen módszertanban meghatározott egységköltség figyelembevételével, a Szorzótáblában szereplő részletezettség szerint állapítandó meg. Az Egységköltség szorzótábla kitöltése képzési alkalmanként szükséges abban az esetben is, ha a kedvezményezett az adott kifizetési kérelmében több képzési alkalomhoz kapcsolódó utazási, szállás és napidíj költséget számol el. Több alkalmat magába foglaló képzés esetén minden képzési alkalomról/ képzési napról az adott alkalomhoz/ naphoz kapcsolódó tematika és jelenléti ív benyújtása szükséges. A képzési alkalomhoz kapcsolódó kiküldetési költségek csak abban az esetben számolhatóak el, ha az adott dátumhoz köthető jelenléti íven szerepel a képzésben résztvevő neve és aláírása.

 

Rendezvényhez köthető utazás esetén a jelen módszertanban szereplő egységköltségek alapján megállapított támogatási összeg a következő alátámasztó dokumentumok benyújtása mellett számolható el: 

 • személyre vagy szervezetre vonatkozó meghívó 
 • jelenléti ív 
 • rendezvényről szóló beszámoló 

 

Kiküldetéshez kapcsolódó megbeszélés, egyeztetés esetén a jelen módszertanban szereplő egységköltségek alapján megállapított támogatási összeg a következő alátámasztó dokumentumok benyújtása mellett számolható el: 

 • személyre vagy szervezetre vonatkozó meghívó 
 • jelenléti ív 
 • beszámoló vagy emlékeztető 

 

Az egységköltség átalány alapján elszámolandó összeg kifizetése a Pályázati Eügyintézés felületen, az erre a célra létrehozott technikai számla berögzítésével kezdeményezhető.

 

 

 

 

 

 1. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete  módosításra került az alábbiak szerint:

 

 

Számlaösszesítők alkalmazása

Standard projektek esetében: A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges -  kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. 

 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő) 
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 2.000.000,- Ft

 

 1. A Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:

  1. Nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről 
  2. Adatfeldolgozási megbízási szerződés 
  3. ESZA kérdőív kitöltési útmutató (Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez)
  4. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
  5. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
  6. Nyilatkozat a közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
  7. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók  

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-1210-16-mentorprogram-koraszlttek-rszre

up