EFOP-1.11.1-17- Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén 2018. 07. 27., Péntek, 10:33

EFOP-1.11.1-17- Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén” című (EFOP 1.11.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja az alábbiak szerint:

1.2. A rendelkezésre álló forrás

Felhívás szerint:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 049 856 278 forint. Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 21-35 db.

Módosított felhívás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 784 549 730 forint. Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-26 db.

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

Felhívás szerint:

közszolgáltatásért járó ellentételezés5,6,7,8,9: Amennyiben ezen a jogcímen kíván állami támogatást igénybe venni, csak akkor köthető meg a támogatási szerződés, amennyiben a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása hatályba lép úgy, hogy a 10.§ 6. jogcíme lehetővé teszi a közszolgáltatásért járó ellentételezés támogatási kategóriát

Módosított felhívás:

közszolgáltatásért járó ellentételezés

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

Felhívás szerint:

Az első mérföldkő a projekt megvalósításának megkezdésétől számított 6. hónap utolsó napja, amikor az elnyert támogatási összeg legalább 10%-ról kifizetési kérelem kerül benyújtásra, valamint a célcsoporttagok legalább 30%-a vesz részt a felhíváshoz kapcsolódó képzésben. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet szerint meghatározott határidőn belül időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.

Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

Módosított felhívás:

Az első mérföldkő a projekt megvalósításának megkezdésétől számítva legfeljebb a 6. hónap utolsó napja, amikor az elnyert támogatási összeg legalább 10%-ról kifizetési kérelem kerül benyújtásra, valamint a célcsoporttagok legalább 30%-a vesz részt a felhíváshoz kapcsolódó képzésben. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet szerint meghatározott határidőn belül időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. 21 Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget. A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei – További elszámolhatósági feltételek

Felhívás szerint:

A projekt keretében elszámolni kizárólag a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli bizonylattal igazolhatóak. Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy megvalósításához, szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és hozzáadott értéket képviselnek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat).

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetően kell lennie ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Arányosított költségek esetén az arányosítás módszertanát (pl. önköltség számítási szabályzat) az elszámoláshoz csatolni szükséges. Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Az eszköznek a projekt céljához kell kapcsolódnia. Jelen Felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

Módosított felhívás:

A projekt keretében elszámolni kizárólag a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli bizonylattal igazolhatóak. Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy megvalósításához, szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és hozzáadott értéket képviselnek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat).

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetően kell lennie ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Arányosított költségek esetén az arányosítás módszertanát (pl. önköltség számítási szabályzat) az elszámoláshoz csatolni szükséges. Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe.

Az eszköznek a projekt céljához kell kapcsolódnia. Jelen Felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei – Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása

Felhívás szerint:

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot. Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

Módosított felhívás:

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

A kizárólag szállítói finanszírozású kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a szállítói finanszírozásra benyújtott számla összege meghaladja bruttó 1 millió forintot. Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei – Számlaösszesítők alkalmazása

Felhívás szerint:

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében. Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport számára biztosított útiköltség, kiküldetési költség összesítő
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén
 • Célcsoport személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500.000,- Ft. Standard projektek esetében: az 500.000 Ftnál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Módosított felhívás:

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében. Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő) Célcsoport útiköltsége (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén
 • Célcsoport személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500.000,- Ft.

Standard projektek esetében: az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-ksrleti-programok-a-szocilis-gazdasg-erstse-s-a-leghtrnyosabb-helyzet-csoportok-elhelyezkedse-rdekben-non-profit-szervezetek-s-vllalkozsok-egyttmkdse-rvn-cm-felhvs-dokumentcija-3

up