EFOP-1.10.4-18 - „Egészségügyi ösztöndíjak támogatása” 2019. 04. 26., Péntek, 09:39

EFOP-1.10.4-18 - „Egészségügyi ösztöndíjak támogatása”

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egészségügyi ösztöndíjak támogatása” című (EFOP-1.10.4-18 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2.857.000.000 forint.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a)       az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szervek

b)       közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Jelen Felhívásra a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján az alábbi GFO kódokkal rendelkező szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:

•        Központi költségvetési szerv (GFO 312);

•        Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);

•        Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (GFO 381);

Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:

•        Egyéb egyesület (GFO 529);

•        Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552);

•        Közalapítvány (GFO 561);

•        Egyéb alapítvány (GFO 569);

•        Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572);

•        Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő nonprofit részvénytársaság (GFO 573);

•        Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő nonprofit betéti társaság (GFO 576);

Vállalkozás:

•        Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő korlátolt felelősségű társaság (GFO 113);

•        Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő részvénytársaság (GFO 114);

•        Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő betéti társaság (GFO 117);

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Egy szervezet jelen Felhívás vonatkozásában legfeljebb egy támogatási kérelem keretében részesülhet támogatásban.

Az Ösztöndíj program lebonyolítása tevékenységre vonatkozóan csak a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján felhatalmazott központi költségvetési szerv jogosult támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. május 2. naptól 2019. június 3. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-1104-18-egszsggyi-sztndjak-tmogatsa-1

up