EFOP-1.10.4-18 „Egészségügyi ösztöndíjak támogatása” 2019. 09. 25., Szerda, 13:24

EFOP-1.10.4-18 „Egészségügyi ösztöndíjak támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egészségügyi ösztöndíjak támogatása” című (EFOP-1.10.4-18 kódszámú) felhívás

Módosult az „Egészségügyi ösztöndíjak támogatása” című (EFOP-1.10.4-18 kódszámú) felhívás

 

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egészségügyi ösztöndíjak támogatása” című (EFOP-1.10.4-18 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint.

 

 1. A Felhívás 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja fejezete az alábbiak szerint kiegészítésre került:

 

Célcsoportok:

A Felhívás célcsoportja

Hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert általános orvosi oklevéllel rendelkező azon rezidensek, akik

 

 

 • ráépített szakorvosi szakképzésüket nem kezdték meg, vagy szakképzésük folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásakor, és a felhívás megjelenését követően fejeződik be.

 

 1. A Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete az alábbiak szerint módosult:

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-40 db.

 

 1. A Felhívás 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek fejezete az alábbiak szerint módosult:

 

Az alábbi három tevékenység közül az egyik megvalósítása kötelező.

 

 1. Támogatási program lebonyolítása szakorvosi ráépített szakképesítés megszerzése érdekében: szakorvosi szakképzettséggel rendelkező, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben meghatározott szakorvosi ráépített szakképesítését megkezdő vagy folytató szakorvosok számára támogatás folyósítása.

 

A képzési időtartam alatt folyósítható ösztöndíj/támogatás maximális időtartama nem lehet hosszabb, mint a képzettség megszerzéséhez szükséges kötelezően előírt képzés időtartama. A képzés lezárulta és a vizsga sikeres letétele közötti időszakra ösztöndíj/támogatás nem folyósítható.

 

 1. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezete az alábbiak szerint módosult:

 

Ösztöndíj/támogatási program kidolgozásához kapcsolódó elvárások

 

Amennyiben a támogatást igénylő az 1. szakaszban benyújtott támogatási kérelme alapján támogatásban részesült, úgy a 2. szakaszban csak a 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek iii.) pontjában szereplő tevékenységre nyújthat be újabb támogatási kérelmet. Ebben az esetben a támogatási kérelemmel benyújtandó támogatási program csak a iii.) pontban szereplő szakképesítés megszerzésére irányulhat.

 

Amennyiben a támogatást igénylő a 2. szakaszban nyújtja be a támogatási kérelmet, és a Felhívás 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek közül a ii.) és iii.) pontban szereplő tevékenység megvalósítását is vállalja, akkor egy dokumentumban kell szerepeltetni minden szakképesítés megszerzésére irányuló támogatási programot.

 

 

 1. A Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások fejezete az alábbiak szerint kiegészítésre került: További, az ösztöndíjas és a támogatási rendszerre vonatkozó elvárások:

 

 • A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a miniszter által adott évre rendeletben meghatározott hiányszakmákra irányulhat az Ösztöndíj program és a Támogatási program lebonyolítása (3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek i.) és ii.) pont). A „Támogatási program lebonyolítása szakorvosi ráépített szakképesítés megszerzése érdekében” tevékenység (3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek iii.) pont) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben meghatározott szakorvosi ráépített szakképesítésekre irányulhat.

 

 1. A Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén fejezete az alábbiak szerint kiegészítésre került:

 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. Jelen Felhívás keretében azok minősülnek résztvevőnek, akik támogatásban részesülnek az alábbiak figyelembe vételével:

-   az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX.  14.)  EMMI  rendeletben  meghatározott  szakorvosi  ráépített  szakképesítésük folyamatban  van  a  támogatási  kérelem  benyújtásakor és a  felhívás megjelenését követően fejeződik be.

 

 

 1. A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre fejezete az alábbiak szerint kiegészítésre került:

 

Egy szervezet jelen Felhívás vonatkozásában legfeljebb egy támogatási kérelem keretében részesülhet támogatásban egy benyújtási szakaszban. A 2. szakaszra a már támogató tartalmú döntéssel rendelkező támogatást igénylők is nyújthatnak be támogatási kérelmet kizárólag a 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek közül a iii.) „Támogatási program lebonyolítása szakorvosi ráépített szakképesítés megszerzése érdekében” tevékenységre.

 

 1. A Felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezete az alábbiak szerint kiegészítésre került:

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. május 2-től 2019. június 3-ig, valamint 2019. október

1-től 2019. október 31-ig lehetséges.

Ezen időszakok alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

 

 1. A Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezete az alábbiak szerint módosításra került:

 

 1. Tartalmi értékelési szempontok

 

 1. Értékelési szempont

 

Eredeti szöveg:

 

A tervezett tevékenységek kizárólag a 162/2015. (VI.30.) Korm. Rendelet alapján meghatározott hiányszakmák megszerzésére irányulnak.

 

Módosított szöveg:

 

A Felhívás 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek i.) és ii.) pontja alapján tervezett „Ösztöndíj program lebonyolítása” és „Támogatási program lebonyolítása” tevékenységek kizárólag a 162/2015. (VI.30.) Korm. Rendelet alapján meghatározott hiányszakmák megszerzésére irányulnak, illetve a Felhívás 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek iii.) pontja alapján tervezett „Támogatási program lebonyolítása szakorvosi ráépített szakképesítés megszerzése érdekében” tevékenységek kizárólag az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben meghatározott szakorvosi ráépített szakképesítések megszerzésére irányulnak.

 

 

 1. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbiak szerint módosításra került:

 

Bérmaximum

 

Törlésre került az alábbi szövegrész, mivel a konstrukció keretében nem releváns:

 

 1. Amennyiben a projektmenedzsment munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra.

 

 

 1. A Felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezete az alábbiak szerint kiegészítésre került:

 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

 

 1. Likviditási terv (excel fájl és aláírt PDF dokumentum)

 

 1. Közbeszerzési terv (aláírt, PDF dokumentum, amennyiben releváns)

 

 1. Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről (aláírt, PDF dokumentum)

 

 1. Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, minőségellenőrzési tanúsítvány/ szabályossági tanúsítvány/utó-/utólagos ellenőrzési jelentés (amennyiben releváns)

 

 1. Ösztöndíj/támogatási program

 

 1. A projektmenedzsment tagok önéletrajza (aláírt, PDF dokumentum)

 

 1. Nyilatkozat fenntartási kötelezettség teljesítéséről (aláírt, PDF dokumentum)

 

A kitöltőprogram a későbbiekben módosul.

 

Kapcsolódó felhívás:

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egszsggyi-sztndjak-tmogatsa-cm-efop-1104-18-kdszm-felhvs

 

 

up