EFOP-1.10.1-VEKOP-16 - Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program 2018. 09. 06., Csütörtök, 10:30

EFOP-1.10.1-VEKOP-16 - Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” című (EFOP-1.10.1VEKOP-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint.

1. A Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások fejezete módosításra került az alábbiak 
szerint nem részesíthető ösztöndíjban 

 

  • olyan tanuló, aki az előző félévben a 2,51 tanulmányi átlagot nem érte el a tanévismétlésre kötelezett tanuló a tanévismétlés ideje alatt 

 
2. A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete módosításra került az alábbiak szerint: 
 
2. mérföldkő: a projekt megkezdésétől számított 12. hónap utolsó napjáig megjelenik az ösztöndíjas pályázati felhívás, elkészül 5000 db szórólap, sor kerül legalább 35 db csoportos tájékoztató megtartására a pályaválasztás előtt álló potenciális ösztöndíjas tanulók részére a mentorokon keresztül, elindul az ösztöndíjak folyósítása, elkészül az ösztöndíjas program részletes költségszámításokkal alátámasztott pénzügyi működési modellje és a támogatást igénylő a megítélt támogatás legalább 10 %-áról kifizetési igénylést nyújt be. 
 
A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről. 
 
3. A Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosításra került: 

Indikátorok magyarázata: 
 
Egészségügyi vagy szociális szakdolgozóvá válást célzó programokon részt vevő személyek száma: Azon személyek száma összesítve, akik dokumentáltan részt vesznek az egészségügyi és szociális hiányszakmákban való foglalkoztatás elősegítésére irányuló át-, illetve továbbképzési programokon az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében. 
 
Számítási mód: A támogatott műveletek keretében részt vevő személyek száma összesítve. 
 
Igazoló dokumentumok: projekt beszámoló, ösztöndíjas szerződések 6 hónappal a program elhagyását követően egészségügyi és szociális szakdolgozói állást betöltő személyek száma az érintett térségekben: Azon személyek száma összesítve, akik ESZA támogatásban részesültek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, és 6 hónappal a program elhagyását követően egészségügyi vagy szociális szakdolgozóként foglalkoztatottak – beleértve az önfoglalkoztatást is. 
 
Érintett térség alatt a fejlesztést megalapozó igényfelmérés alapján a program keretében kezelést igénylő mértékű kapacitáshiánnyal érintett szolgáltatók ellátási területe értendő. 
 
Számítási mód: Azon személyek száma összesítve, akik ESZA támogatásban részesültek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, és 6 hónappal a program elhagyását követően egészségügyi vagy szociális szakdolgozóként foglalkoztatottak – beleértve az önfoglalkoztatást is. 
 
Igazoló dokumentumok: projekt beszámoló, munkáltatói igazolás. 
 
4. 8. A Felhívás 3.7.3 

 
Egyéni szintű adatgyűjtés kiegészítésre került Jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt esetében a pályaválasztás előtt álló és iskolarendszerű nappali egészségügyi szakképzést nyújtó intézmények tanulói a célcsoport, vagyis az egészségügyi vagy szociális szakdolgozóvá válást célzó programokon részt vevő személyek minősülnek résztvevőknek. 
 
Kapcsolódó felhívás: 
 https://www.palyazat.gov.hu/efop-1101-vekop-16-pol-tanulk-rszre-plyavlasztst-tmogatsztndjas-program 

up