Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára - 2018 2018. 04. 23., Hétfő, 14:40

Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára - 2018

Támogatás célja:

Engedélyezett vagy nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növekedése.

Pályázók köre

Pályázatot azon civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 • 2016. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;
 • tevékenységüket Magyarországon végzik;
 • létesítő okiratukban az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesítve szerepel;
 • a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
 • 2016. és 2017. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;
 • az általuk működtetett ebrendészeti telepet még 2016. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
 • a telep ebrendészének/ebrendészeinek még 2016. január 1. előtt engedélyezték vagy nyilvántartásba vették ebrendészeti tevékenységének végzését;
 • az Áht. 50. § (1) a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 • az Áht. 50. § (1) c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
 • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illetékvagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).

Pályázatot azon települési önkormányzatok nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 • az általuk működtetett ebrendészeti telepet még 2016. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
 • a telep ebrendészének/ebrendészeinek még 2016. január 1. előtt engedélyezték vagy nyilvántartásba vették ebrendészeti tevékenységének végzését;
 • a 2016. évi éves költségvetési beszámolót határidőben benyújtotta és az elfogadásra került.

Nem pályázhatnak:

 • magánszemélyek,
 • baráti társaságok,
 • közalapítványok,
 • civil társaságok,
 • köztestületek,
 • non-profit gazdasági társaságok,
 • egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
 • pártok,
 • gazdasági társaságok.

Támogatható tevékenységek köre: 

 • a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
 • területrendezés;
 • az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
 • férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
 • az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása.

Támogatás mértéke: 100%   

Támogatás összege: min. 1 millió Ft., max. 5 millió Ft. 
 
Kapcsolódó hivatkozás: 
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse 

up