Negyven százalékkal nőtt a civilek állami támogatása 2017. 03. 21., Kedd, 14:40

Negyven százalékkal nőtt a civilek állami támogatása

Magyarországon a lakosság százalékos arányához képest magas számban, 62 ezer civil szervezet végez társadalmilag hasznos munkát, míg a kormányzat egyre nagyobb, a rendszerváltás óta a legmagasabb mértékű támogatást nyújtja a közhasznú tevékenységük segítésére.

A KSH adatai szerint a nonprofit szervezetek 2015–2016 között az alábbi tevékenységeket végezték:

Az alapítványok jelentős részének tevékenysége a korábbiaknak megfelelően az oktatáshoz (33%), a szociális ellátáshoz (16%) és a kultúrához (15%) kötődik. A társas nonprofit szervezetek körében az előző évhez hasonlóan a szabadidős (23%) és a sportegyesületek (19,5%), valamint a kulturális szervezetek (14%) aránya a legnagyobb.

 

Civil szervezetek fő tevékenységi köre (KSH)

 

A KSH adatai szerint 2010-2015 között több mint 40%-kal nőt a civil szervezetek összes támogatása.

A civil szektor éves bevételei 2010 óta növekedésnek indultak, amely 2014-ig nagyobb részt a magán-, kisebb részt az állami támogatások növekedésének köszönhető, azonban a 2015. évi adatok alapján az állami támogatások 15,4%-os növekedést, a magántámogatások pedig csökkenést mutatnak (4,6%).

A civil szektorba áramló állami támogatás mértéke 2010 és 2015 között évi 144 milliárd forintról évi 202 milliárd forintra növekedett, amely 40,3%-os növekedést mutat.

A tényekből kiolvasható továbbá az az állítás is, hogy a civil szervezetek közel kétharmada részesül valamilyen állami támogatásban, amelyből működését, tevékenységét, programjait, illetve rendezvényeit tudja finanszírozni.

 

A civil szféra éves bevételeinek alakulása 2007-2015 között:

A civil szektor éves bevételeinek alakulása (milliárd ft)

 

Meg kell említeni, hogy a magán- és az állami támogatások összefonódásából kialakuló összeg növekedésének egyik fontos és fenntartható eleme lehet a jövőben a 2015. január 1-től bevezetett új adófelajánlási rendszer, amely nevében „rendelkezés az adóról” hasonlít a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlására, azonban a társasági adó esetében adómegtakarítás is kötődik hozzá. Az adózó a filmalkotás támogatása, előadó-művészeti szervezetek támogatása, látvány-csapatsportok támogatása célokra tehet felajánlást.

 

Az állami támogatásokból származó bevételi források megoszlása a 2015. évben a következőképpen alakult:

Az állami támogatásokból származó bevételi források

 

A KSH adataiból kiolvasható, hogy nem csupán a támogatás mértéke, hanem a támogatásban részesülő szervezetek száma is nagymértékben nőtt.

A Nemzeti Együttműködési Alapnál soha ennyi klasszikus tevékenységet végző civil szervezet nem pályázott még, mint 2016-ban, és a keretösszeg is a rendszerváltás óta legnagyobb mértékű állami támogatás.

 

 

A magántámogatásokból  származó bevételi források megoszlása a 2015. évben a következőképpen alakultak:

A magántámogatásokból származó bevételi források

 

Elmondható tehát, hogy 2010 óta folyamatosan növekszik a magántámogatások mértéke is, habár 2015-ben egy kissé megtorpant ez a folyamat, de a kormányzat jogszabályi keretekkel, illetve az önkéntesség kultúrájának terjesztésével igyekszik ezt növelni, illetve a tények szerint igaz az is, hogy az állami támogatások növekedésének köszönhetően mindezek ellenére a civil szervezet bevétele a következő években is látványosan emelkedni fog.

Forrás: civilek.hu

up