Civil szervezeteket érintő változások 2017. 10. 18., Szerda, 13:34

Civil szervezeteket érintő változások

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) az új jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette az egyesületek, sportegyesületek és alapítványok egyszerűsített nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó új mintaokiratokat.

Erre tekintettel 2017. szeptember 1-jével módosultak

  • az „Egyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-101”,
  • az „Egyesületek változásbejegyzése iránti kérelem PK-101V”,
  • az „Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-102”
  • és az „Alapítvány változásbejegyzése iránti kérelem PK-102V” elnevezésű űrlapok is.

Újdonságként a sportegyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelmére külön nyomtatványok állnak rendelkezésre. A jövőben e szervezetek nyilvántartásba vételét a „Sportegyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-101SE” űrlapon lehet kérni.

Az új űrlapok és kitöltési útmutatók a www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok linken érhetőek el.

Miután a törvény az éves beszámolók benyújtásához is űrlap használatát írja elő, ezért 2017. október 1. napjától az OBH a postai úton megküldött éves beszámolókat kizárólag az általa rendszeresített

PK-141P, PK-142P (2015. és korábbi évek),

PK-241P, PK-242P (2016. év), valamint a

PK-341P, PK-342P (2017. év) nyomtatványokon fogadja el. E nyomtatványok szintén a fenti linken érhetőek el.

A 2017. október 1. napjától az ügyfélkapun keresztül megküldött beszámolóhoz meghatalmazás csatolása szükséges (mely elérhető itt: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok oldal V/a. pontja: „Meghatalmazás minta”). Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy nyomtatványon feltüntetett személyazonosító adatokat pontosan töltsék ki, valamint a nyomtatványt keltezéssel és aláírással is lássák el!

up